May Almoranas Ka Ba?

Nandito Na Ang Pang Matagalang Solusyon!

Ang almoranas o hemorrhoids ay ang pamamaga ng ugat sa anal canal o sa puwet. Napakasakit ang pagkakaroon ng almoranas, bagaman hindi naman seyoso o malubha ang pagkakaroon nito.

Dalawang uri ang pangkaraniwang almoranas. Ang mga ugat na namamaga sa loob ng puwet ay nagdudulot ng Internal Hemorrhoids. O kaya ay maari din itong mamaga malapit sa bukasan ng puwet at maging External Hemorrhoids. Maaring sabay na magkaroon nito.

Dahil sa ang mga sintomas at lunas almoranas ay nakadepende sa kung anong uri ng almoranas ang iyong nararanasan, kailangan mo nang wastong kaalaman para matukoy ito.

At dahil marami sa ating mga kababayan ang ang nakaranas at nagkaroon ng almoranas, minarapat naming gawin ang website na Almoranas.com.