About

Tungkol sa Amin

Bagaman ang sakit na almoranas ay hindi naman seryoso at nakamamatay, ang pagkakaroon nito ay isang napakasakit at napakahirap na karanasan. Maraming mga Pinoy ang nagkakaroon ng almoranas, mga bata, adulto, buntis at matatanda.

Nauunawaan namin ang pakiramdam ng pasyenteng may almoranas, ang hirap na inyong dinadala araw-araw. Kaya gumawa kami ng isang libreng website na tutulong sa iyo na maunawaan at solusyunan ang sakit na almoranas.

Ang Almoranas.com ay isang libreng info website na naglalayong magbigay ng maaasahang impormasyon ukol sa almoranas, kung paano ito pakikitunguhan at kung ano ang mabisang gamot para sa sakit na ito.

Kung may mga katanungan ka tungkol sa sakit na almoranas o naghahanap ka ng gamot para dito, welcome ka sa Almoranas.com!