Paano Ginagawa ang Almoranas Diagnosis at Bakit ito Mahalaga

Paano Ginagawa ang Almoranas Diagnosis at Bakit ito Mahalaga

ad

Nakaramdam ka na ba na parang may almoranas ka? Siguro, hindi ka pa man nakakapag-pa-checkup, sinuri mo na ang sarili mo at sinabing ikaw nga ay may nabanggit na sakit. Ito marahil ay, dahil sa may mga naramdaman ka nang sintomas. Maaaring tinitibi ka na at umiire kapag ikaw ay dumudumi. Pero hindi ito sapat na dahilan para kumpirmahing ikaw nga ay may may sakit. Hintayin mo ang opisyal na almoranas diagnosis mula sa iyong doktor.

Totoo nga’t nararamdaman o nararanasan mo na ang ilan (hindi man lahat) sa mga sintomas ng almoranas o hemorrhoid. Subalit importante pa rin na doktor o ang mga eksperto ang mismong magsabi sa iyo ng tunay na estado ng iyong kalusugan. Hindi mo malalaman ang tamang dapat gawin para malunasan ang sakit kung hindi ka dadaan sa proper diagnosis. Isa pa, sa pamamagitan ng pagsusuri ng mas nakaaalam, magkakaroon ka rin ng tamang kaalaman kung paano paano at saan mo nakuha ang karamdaman.

Kahalagahan ng almoranas diagnosis

Napakahalaga ng almoranas diagnosis sa isang indibiduwal. Kung nakararamdam na ng sintomas, importante ang pagpapatingin sa doktor habang maaga pa. Ito ay upang maagapan ang paglala ng sakit. Ang pagkakaroon ng almoranas ng mga magulang sa pamilya ay isa ring babala na dapat mas lalong mag-ingat na madapuan din ng kaparehong sakit. Kaya naman talagang dapat na sumailalim sa matinding pagsusuri.

Malalaman lang kung ang pagtitibi ay sanhi na ng almoranas o simpleng hindi lamang makadumi ng ayos, kung magpapatingin sa doktor. Ang espesyalista ay maaaring magtanong sa pasyente ng mga importmasyon para matukoy kung ang sakit ay hemorrhoid nga o hindi. Bukod sa nararamdamang mga sakit at discomfort, may mga tests ding isasagawa na gagamitan ng mga device para sa mas masusi pang pagsusuri. Ang Almoranas diagnosis ay tunay ngang nakakatulong para tuluyang mapagaling ang almoranas, ano mang uri mayroon nito ang isang tao.

Paano sinururi ang almoranas?

Ang hemorrhoid ay kadalasang nasusuri sa pamamagitan ng physical examination. Tinitingnan ng doktor ang puwit, maging ang mga pumapalibot na puwedeng masuri na matatagpuan na sa labas, o di kaya, sa bumaba nang almoranas. Ang pag-e-eksamin ng puwit ay puwedeng gawin upang matukoy ang posibleng pagkakaroon ng tumor sa bahaging ito ng katawan. Hindi lamang almoranas ang maaaring matukoy na sakit sa ganitong klaseng eksaminasyon. Ilan sa mga puwedeng ma-diagnose dito ang prostate, polypse at pamamaga na may kasamang nana.

Ang almoranas diagnostic ay hindi puwedeng basta-basta isagawa nang walang angkop na pampakalma. Ito say dahil sa sakit na mararamdaman, kahit pa madalas, kapag internal hemorrhoid ang nararamdaman, ay wala halos mararamdamang matinding sakit. Kakailanganin ng tinatawag na anoscopy para mapatunayan at makumpirma na ang sakit ay internal o panloob na almoranas.

Ang anoscopy ay isang tube device na may nakakabit na ilaw sa isang dulo. Ang almoranas diagnosis ay sumusuri ng kung anong klaseng hemorrhoid mayroon ang isang tao. Ang mga klaseng ito ay internal o panloob, at external o panlabas na almoranas. Malalaman sa test na ito na ang sakit ay external hemorrhoid dahil sa masakit na kundisyon. Ito ay posibleng anal tissue o isang almoranas na nasa labas imbes na nasa loob.

Ang ganitong klase ng pagsusuri ay makakatukoy din naman ng sakit na internal hemorrhoid dahil makikita sa resultang ang mga ugat ay napapabalutan ng tinatawag na columnar epithelium na walang mararamdamang kahit na anong sakit. Napakahalaga talaga ng almoranas diagnosis lalo na’t nasusuri nito ang klase ng sakit na nararamdaman sa puwit at kung gaano na ito kalala.

Mga uri at stage na natutukoy sa almoranas diagnosis

May iba’t-ibang stage o grade ang almoranas at ito ay nasusuri lamang sa pamamagitan ng almoranas diagnosis. Ang mga antas na nabanggit ay ang mga sumusunod:

  • Grade 1 – may pagdurugong mararanasan pagkatapos dumumi
  • Grade 2 – lumilitaw na ang mga namamagang ugat habang dumudumi
  • Grade 3 – kailangan nang itulak pabalik sa loob ng puwitan ang mga namamagang ugat pagkatapos ng pagdumi
  • Grade 4 – makakaranas nan g pagara ng ugat sa butas ng puwit

Mga paraan ng paggamot

Matapos ang masusing almoranas diagnosis, importante ring malaman ang mga paraan ng paggamot ng sakit na ito. Ang uri o pamamaraan ng paghahanap ng lunas ay naayon sa masusuring uri ng hemorrhoid. Ito rin ay base sa magiging antas ng almoranas bilang resulta o diagnosis. Isang paraan ang tradisyonal na paggamot. Ito ay kadalasang binubuo ng diet na sagana sa nutrition at fiber.

Ang pag-inom ng tubig na sapat lang ang dami, maging ang dalas ay tama, ay nakapagpapagaling ng almoranas. Maliban pa sa pagkain, may mga gamot ding ipinapahid sa puwit upang maibsan ang pakiramdam—kirot man ito o pangangati. Bagama’t ganito, may mga agent na naglalaman ng steroid na hindi na advisable pang gamitin nang sobra sa 2 linggo.

Kabilang na rito ang zinc oxide o petroleum jelly. Ito ay dakail sa kakayahan ng mga naturang cream na pasikipin ang magiging daluyan o daanan ng dugo gaya ng tinatawag na epinephrine. Mayroon ding suppository na maaaring ilagay sa puwit ng taong may ganitong sakit.

Kung nasa Grade III o IV na ang almoranas, maaaring kailanganin na nito ang operasyon. Ayon sa mga eksperto, nagiging option lamang ang operasyon kapag hindi na naging epektibo ang mga natural at tradisiyonal na paggamot. Base naman sa mga aral, ang lahat ng paraan ng paggamot gamit ang operasyon ay konektado sa ilang antas ng almoranas gaya ng pagdurugo, pagsikip ng butas ng puwit, hirap sa pag-ihi, at impeksiyon. May kaunti ring panganib kung magkakaroon ng pagakakataong hindi na makokontrol ang pagdumi.

Tinatawag na ‘incisional hemorrhoidectomy’ ang isang proseso ng pagtatanggal ng almuranas sa pamamagitan ng operasyon. Ito rin ang pangunahing prosesong ginagamit kapag malalang-malala na ang almoranas. Paano nga ba malalaman kung ang kundisyon ay malala na? Bukod sa almoranas diagnosys, ang paglala ng karamdamng ito ay may kinalaman din sa matinding kirot o pananakit na nararamdaman din matapos ang operasyon. Kailangan ng 2-4 na linggo bago pa man tuluyang gumaling ang sakit.

Ang nasabing proseso ay nagbibigay ng mas malaki at matagal na benipisyo sa mga pasyenteng may Grade 3 hemorrhoid. Sa katunayan, rekomemdado ito bilang paraan ng paggamot para sa mga taong may external hemorrhoid o yung mga nasa labas na ang nakabarang dugong namuo na sa daluyan nito.


ad

Related posts